ಮಾ.3ರಿಂದ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ದರೆಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಹೋತ್ಸವ 

ಮೂಡುಬಿದಿರೆ: ಮಹೋತ್ತರ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಠಲ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದರೆಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾ.3ರಿಂದ ಮಾ.10ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. 

Write your Comments on this Article
Your Name
Place
Your E-mail
Your Comment   You have characters left.
Security Validation
Enter the security validation code as displayed above:
    
Disclaimer: Kindly do not post any abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful material or SPAM. Editor reserves the right to block/ remove without notice any content received from users.
Suvarna News 24X7 Live online
333 Album