community > weddings
Search:
Jaison Taccode - Lavina
Thursday, December 29, 2011

Congratulations


Jaison Soares Taccode and Lavina Lobo

 

Jaison Soares Taccode and Lavina Lobo Married on Thursday, 22nd December 2011 at Holy Cross Church Taccode.

 

Pics by : Wilson Shirva, Phoenix Digital

 

Jaison Taccode Lavina Lobo Wedding photo album

 

Jaison Taccode Lavina Lobo Wedding photo album

 

Jaison Taccode Lavina Lobo Wedding photo album

 

Jaison Taccode Lavina Lobo Wedding photo album

 

Jaison Taccode Lavina Lobo Wedding photo album

 

Jaison Taccode Lavina Lobo Wedding photo album

 

Jaison Taccode Lavina Lobo Wedding photo album

 

Jaison Taccode Lavina Lobo Wedding photo album


 


 
Email this article    Print this article

Comments on this Article
Vijay Dsouza, Belle/ bahrain Thu, December-29-2011, 3:41
Congrats Jaison & lavi. wish you a happy married life.Great pics by wilson
WILFRED ALMEIDA, BANGALOREBELLE Fri, December-30-2011, 4:30
Congrates............
Gautham Kamath, Moodbidri Fri, December-30-2011, 8:17
Wish you both a very Happy and Prosperous married life.
Lakshmi, Tumkur Fri, January-6-2012, 4:36
nice picures and wish you happy married life
Simon Lasrado, Bangalore Mon, January-9-2012, 1:17
ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಜೇಸನ್ ಅನಿ೦ ಲವಿನಾಕ್, ತುಮಿ೦ ಲಗ್ನಾ೦ ಬೆಸಾ೦ತ್ ಎಕ್ವೊಟ್ತನಾ ದೋನ್ ಕಾಳ್ಜಾ೦ ಜಾತೆಲಿ೦ ತುಮ್ಚಿ೦ ಲಗ್ನಾಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಬೆಸಾ೦ತ್ ಬಾಸೊವ್ನ್ ವೊರಾ ತುಮಿ೦ ಎಕಾ ಮೆಕಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ೦ವು ಮುಣ್ ಸುಖಾ೦ತ್ ತಶೆ೦ ದುಖಾ೦ತ್, ಕಶ್ಟಾ೦ತ್ ಅನಿ0 ವಿಘ್ನಾ೦ತ್, ಸ೦ಬಾಳ್ನ್ ವೊರಾ ತುಮಿ೦ ದಿ೦ವ್ಚಿ ಭಾಸ್ ರೆಸ್ಪೆರಾವೆಳಿ ಇಗರ್ಜೆ೦ತ್ ಮಾಗ್ತಾ೦ವು ಆಮಿ೦ ತುಮ್ಕಾ೦ ಲಾ೦ಬ್ ಆವ್ಕ್ ಅನಿಕ್ ಸುಖಿ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತ್ ಅನಿಕ್ ಮುಕ್ಲೆ೦ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತಾಚೆ೦ ಪಯ್ಣ್ ಸುಫಳ್ ಜಾ೦ವ್ದಿ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ೦ ದಿಸಾಕ್ ರಾಸ್ ರಾಸ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ತುಮ್ಕಾ೦. ತುಮ್ಕಾ ಕಾಜಾರಿ ಬೆಸಾಕ್ ಬೊರೆ೦ ಮಾಗ್ಚಿ೦, ಸಯ್ಮನ್ ಲಸ್ರಾದೊ ಅನಿಕ್ ಕುಟಾ೦ಬ್ ಭೆ೦ಗಳೂರು
WilfyShanna, Kinnigoly/Abu Dhabi Thu, February-23-2012, 11:48
Congratulations dear Jaison and Lavina. Wishing you both a happy married life. "vaada chada ani sansar bhora" :)